Kadry i płace – AwBilans Gdynia

Oferujemy Państwu usługi polegające na przygotowywaniu i zarządzaniu dokumentacją dotyczącą kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Zakres obowiązków jest szeroki, a podstawowy z nich to prowadzenie dokumentacji dotyczącej zatrudnionych w firmie osób. Każdy pracownik ma własne akta osobowe obejmujące: umowy, przebyte badania wymagane przez pracodawcę, wnioski o urlop, zwolnienia lekarskie, itp. Nasz dział ds. kadr sporządza listy płac, przygotowuje dokumenty związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę (oraz innych umów cywilnoprawnych) oraz dokumenty związane z  naliczaniem i sporządzaniem deklaracji podatkowych. Zajmujemy się także rozliczaniem składek ZUS. Sporządzamy także rozliczenia czasu pracy i kontrolujemy wypłatę wynagrodzenia, jeśli takie jest życzenie klienta. W tym celu prowadzona jest ewidencja zawierająca ilość godzin przepracowanych w danym miesiącu, na podstawie której naliczana jest prawidłowa kwota do wypłaty.

W razie pytań odnośnie Kodeksu Pracy, np. w związku z planami nawiązania, bądź rozwiązania stosunku pracy, kontraktów, czy innych umów – prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Wszelkie instytucje państwowe, jak ZUS, czy Urząd Skarbowy również współpracują z działami kadr. Wszelkiego rodzaju sprawozdania, deklaracje i inne oficjalne pisma dotyczące pracowników, ich rozliczeń podatkowych, zarobków itp. przygotowywane są właśnie przez specjalistów tego działu.

Obowiązkiem pracowników kadr i płac jest dbanie o to, by wszystkie działania i dokumenty w obiegu firmy były zgodne z przepisami Kodeksu Pracy. Wymagana jest więc bardzo dobra znajomość prawa pracy. Zwolnienia lekarskie i chorobowe, wnioski, prośby o udzielenie urlopu, wypowiedzenia – wszystkie te dokumenty także wędrują do działu kadr i tam są opracowywane.

Specjaliści działu kadr informują także o potrzebie odbycia szkoleń BHP,  o niewykorzystanych urlopach, okresowych badaniach oraz innych obowiązkowych czynności, jakie spoczywają na pracodawcy. 

Współpraca pomiędzy pracodawcami a działem kadr powinna być ścisła. Kontakt winien być raz w miesiącu, kiedy to pracodawca dostarcza informacje o stanie zatrudnienia, udzielonych urlopach, premiach lub nagrodach, dniach nieobecności oraz pozostałych danych pozwalających na prawidłowe naliczenie wynagrodzeń, sporządzenie listy płac oraz deklaracji ZUS.

Ważne! Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i poglądowy. Nie odnoszą się do specyfiki konkretnych sytuacji i firm. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie zalecamy sprawdzenie, czy informacje zawarte w naszych artykułach są nadal aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.