Pełna Księgowość – AwBilans | Gdynia

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pełnej księgowości. Staramy się , aby nasi klienci mogli korzystać z ułatwień, które proponujemy podczas współpracy.

 • Umożliwiamy przesyłanie faktur i innych dokumentów księgowych drogą elektroniczną.
 • Gwarantujemy klientom dostęp elektroniczny do zestawień finansowych i kopii faktur.
 • Zapewniamy możliwość tworzenia raportów finansowych na odległość.
 • Wystawiamy faktury sprzedaży na życzenie klienta.
 • Dokonujemy przelewów, gdy klient wybierze taką usługę.
 • Prowadzimy wszelkie ewidencje podatkowe dla firm.
 • Prowadzimy ewidencje dodatkowe, w szczególności dla środków trwałych  i wyposażenia, rozrachunków z kontrahentami.
 •  Kontrolujemy należności i zobowiązania, wystawiamy monity i noty odsetkowe.
 • Prowadzimy rejestry VAT dla obrotu krajowego i zagranicznego.
 • Sporządzamy niezbędną sprawozdawczość do Urzędu Skarbowego, Statystycznego i NBP.
 • Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe.
 • Tworzymy plany kont dostosowane do działalności oraz proponujemy adekwatne zasady (politykę) rachunkowości.
 • Tworzymy raporty dla zarządu i właścicieli firm.
 • Reprezentujemy przed organami podatkowymi.
 • Obsługujemy firmy krajowe i zagraniczne.
 • Tworzymy dokumentację cen transferowych.
 • Oferujemy doradztwo podatkowe, w tym także międzynarodowe.

Czym jest pełna księgowość? To rozbudowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Pełna księgowość służy nie tylko do obliczenia podatku, ale przede wszystkim, do stworzenia pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa. Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych opisane są ściśle w Ustawie o rachunkowości i między innymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości itp. Dzięki temu istnieje możliwość porównania firm między sobą, gdyż wszystkie używają tych samych zasad. Narzędzia, jakimi posługuje się rachunkowość mogą służyć do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu.

Kto jest zobligowany ustawowo do prowadzenia pełnej księgowości? Otóż ma to miejsce zawsze wtedy, gdy forma prowadzenia działalności zakłada wydzielenie i zarządzanie odrębnym majątkiem. Celem jest zabezpieczenie właścicieli i ewentualnych kontrahentów poprzez dokładną kontrolę nad majątkiem i finansami. Dlatego nawet najmniejsza spółka z o.o., gdzie kapitałem wpłaconym przez udziałowców ma zarządzać powołany zarząd, jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości. Pełną księgowość mają obowiązek prowadzić również wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na formę prowadzenia działalności, po przekroczeniu 2 mln EUR przychodów.

Ważne! Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i poglądowy. Nie odnoszą się do specyfiki konkretnych sytuacji i firm. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie zalecamy sprawdzenie, czy informacje zawarte w naszych artykułach są nadal aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.